Skip to main content

Arkitektonisk linje

For en del år siden bad en potentiel bygherre firmaets indehavere om at præsentere Fogh & Følners arkitektoniske linje med kun tre ord. Efter mange selvransagende diskussioner faldt valget på: ”ro, tidløshed og godt håndværk”.

I dag ville vi nok tilføje endnu et begreb: stedtilpasning eller kontekstualisme, som forudsætter en omhyggelig indlevelse i det aktuelle steds ånd og den regionale byggetradition.

Derudover har vi i hele forløbet haft en særlig forkærlighed for at arbejde med materialernes stoflighed og det reflekterede lys’ særlige kvaliteter.

Firmaet arbejder fortsat efter disse pejlemærker og er tillige af den opfattelse, at den skiftevise beskæftigelse med nybyggeri og restaurering er en god medicin mod flygtige og hittepåsomme arkitektoniske virkemidler.

Grundlæggende er tankegangen den, at et bygningsværk – nybygget eller restaureret – bør dømmes på sine langtidsholdbare kvaliteter, som jo er de, der står tilbage, når den dagsaktuelle trendværdi er klinget af.

I nybygningssager ser firmaet det som et mål at opnå skulpturelle og visuelle kvaliteter gennem en bevidst proportionering og komposition af de elementer, bygningsdele og konstruktioner, som skal være der alligevel, betinget af bygningens funktion, bæredygtighed mv., og ikke gennem ydre beklædninger og pynt.

I restaureringssager følger firmaet en gennemtænkt restaureringslinje, primært baseret på en indledende analyse af bygningens historie og bærende værdier samt en kortlægning af bygningens ”visuelle zoner” og et deraf følgende valg mellem tre principielt forskellige metoder: Tilbageføring til tidligere storhed, stabilisering og sikring af status quo og endelig transformation og fornyelse gennem tilføjelse af nutidige bygningsdele.