Skip to main content

​Eremitageslottet

12. oktober 2020

Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave blev opført som jagtslot for Chr. VI i 1736 med den unge hofbygmester Lauritz de Thurah som arkitekt.

Slottet har siden været sporadisk benyttet og har i perioder været så forfaldent, at man overvejede at rive det ned. I 1880’erne forestod kgl. bygningsinspektør Ferdinand Meldahl en omfattende genopretning, hvor han delvis støttede sig til de foreliggende tegninger fra Thurahs hånd i det store værk Den Danske Vitruvius.

I 2009 var det dekorative udstyr i slottets interiører så medtaget, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, iværksatte en hovedistandsættelse med Fogh & Følner som totalrådgiver i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

Grundige kildestudier og farveundersøgelser førte frem til klarhed over, hvordan slottets interiører oprindeligt var udført, hvilket i flere rum viste sig at være ganske anderledes end Meldahls gendigtning. Det blev derfor besluttet, med opbakning fra Styrelsen og fredningsmyndighederne, at tilbageføre alle vigtige rum til det udseende, som de fik under Thurahs ledelse. Dels ved afdækning, dels ved nybehandling under anvendelse af datidens særlige håndværksmetoder, stukmarmor, marmorpuds, chipolin, forgyldning, ådring mv.

Et særligt kapitel var overvæggene i tre små kabinetter, som i kilderne var beskrevet som beklædt med håndmalede, kinesiske silketapeter. Efter grundig søgning i danske og svenske herregårde, blev der fundet bevarede tapeter, som svarede til kildernes beskrivelse. Der blev herefter fremstillet håndmalede kopier på et silkeværksted i Indien.

Sideløbende hermed blev det besluttet at færdiggøre den bastion, som Ferdinand Meldahl anlagde på slottets vestside, i en slags gendigtning af Thurahs oprindelige bastion, men som dengang ikke blev ført hele vejen rundt om slottet.

(Fotos: Roberto Fortuna og Ole Akhøj)


Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S
Byggesum: ca. kr. 16 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning