​Herlufsholm Skole blev stiftet i 1565 af Herluf Trolle og Birgitte Gøye, men Herlufsholms historie går helt tilbage til 1135, hvor benediktinermunke grundlagde ”Skovkloster” – det nuværende Herlufsholm.

Herlufsholm rummer flere fredede og bevaringsværdige bygninger opført i perioden 1740 -1905, og kirken og dele af klosterbygningens østfløj stammer helt tilbage fra 1200-tallet. Fogh & Følner har arbejdet med flere af Herlufsholms fredede bygninger.

I den fredede ”Skolebygningen” fra 1743 bestod Fogh & Følners opgave i en gennemgribende istandsættelse og opdatering af undervisningslokaler og vestibule mv.. Herunder restaurering af overflader og udførelse af nye installationer, så lokalerne nu rummer et moderne undervisningsmiljø med fokus på god akustik, belysning og indeklima – indarbejdet på bygningens præmisser (Udført 2014-2016).

På den fredede ”Rektorboligen” fra 1796 bestod opgaven i en større tagistandsættelse af det 830 m2 store tegltag med mansard og kviste. Der blev udført fast undertag, en ekstra kvist samt indv. istandsættelse af vinduer (Udført 2016).

Senest er der blevet nyindrettet toiletter i den fredede ”Klosterbygningen” (Udført 2017).

Bygherre: Herlufsholm Skole og Gods
Ingeniør: Lyngkilde rådgivende ingeniører A/S
Byggesum: ca. kr. 30 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning