Skip to main content

​Kastellet

14. oktober 2020

Kastellet er et af Forsvarets markante historiske bygningsværker. Det blev anlagt i 1662-1664 som afslutning på Københavns bybefæstning. I dag fungerer Kastellet som en moderne arbejdsplads for flere hundrede mennesker. Stedet er på én gang et museum, en militærby og en yndet turistattraktion.

Fogh & Følner har siden 2013 forestået flere omfattende restaurerings- og fornyelsesarbejder på flere af de fredede bygninger på Kastellet.

Først udskiftning af skifertag og genetablering af tidligere nedrevne skorstenspiber på Gl. Hovedvagt og Arrest.

Dernæst restaurering af Generalstok og Fortunstok, herunder nyindretning af begge bygninger tilkontorfaciliteter for Forsvaret.

Endvidere er der udført en hovedistandsættelse og nyindretning af Kommandantgården, opført 1725, samt indretning af bygningen til informationscenter for monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948 og repræsentationslokaler for Søofficersforeningen.

Senest udføres et større arbejde med skybrudssikring og belægninger på Kastellet. Der etableres et nyt afvandingssystem og klimatilpassede tiltag, der skal forhindre, at Kastellets bygninger lider skade som følge af de øgede nedbørsmængder.

(Fotos: Roberto Fortuna m.fl.)


Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Udført: 2013
Byggesum: ca. kr. 116 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning