Skip to main content

Borrekrattet 7

6. juli 2020

Fogh & Følner er i gang med projektering af en nænsom restaurering af arkitekten Viggo Møller-Jensens eget hus, som blev opført i 1939 på Borrekrattet 7 i Kgs. Lyngby.

Realdania By & Byg købte huset sidste år for at sikre dets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Huset er beliggende på en smuk grund med fald ned mod Mølleåen og rummer både familiebolig og tegnestue. Huset er opført i simple, velkendte materialer, men med en moderne planløsning. Det fremstår nedslidt og samtidig meget autentisk idet mange af de funktionelle løsninger er bevarede. Restaureringen skal fastholde samt tilbageføre huset til sit oprindelige udtryk. En farvearkæologisk undersøgelse har kortlagt husets oprindelige farvesætning, som derved kan genskabes og understrege det funktionalistiske præg.

Udover en indvendig overfladeistandsættelse planlægges en tag- og facadeistandsættelse, nøje udvalgte løsninger for efterisolering samt en opdatering af tekniske installationer mv.

Huset er en forløber for en række af Viggo Møller-Jensens senere bebyggelser med ”nøjsom” og funktionel arkitektur, såsom Atelierhusene ved Utterslev Mose (opført 1943, fredet).

Læs mere om projektet hos Realdania By & Byg her.

Bygherre: Realdania By & Byg
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning