Skip to main content

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

14. oktober 2020

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm, var indtil 2001 alene beliggende i tre imponerende 1700-tals bygninger, som oprindelig var opført som avlsbygninger til det daværende Hirschholm Slot. Imidlertid kneb det med plads, og der manglede helt en udstillingsmulighed for nyere skovbrugsmaskiner.

Fogh & Følner projekterede derfor en stor supplerende museumsbygning, placeret parallelt med de øvrige, men til forskel for disse, træbeklædt. Denne bygning, som fik betegnelsen Vognporten, kom til at rumme en stor højloftet udstillingshal samt en række publikumsfaciliteter, museumscafé, diverse personalerum og dertil værksted og magasiner i kælderen.

Bygningen rummer en række særlige anvendelser af materialet træ. Bl.a. er facaderne beklædt med vandrette lister i en stjerneformet udskæring, hvorved træets holdbare kerne vender udad, og alle overflader mod det fri er skåret vinkelret på årringene og er dermed mest muligt vejrbestandige. Desuden er etagedækket over stueetagen udført af massivtræselementer, dvs. plader af kantstillede, sammenlimede brædder.

Byggeriet er præmieret af Hørsholm Kommune i 2003.

(Fotos: Ole Akhøj)


Bygherre: Kulturministeriet
Udført: 2003
Byggesum: kr. 15 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning​