Skip to main content

Egedal Kirke

14. oktober 2020

Egedal Kirke, opført i 1990, er beliggende på et lille højdedrag i Kokkedal, tæt bevokset med birketræer.

Bygningen er disponeret som et trefløjet anlæg med kirkerum i sydfløjen, sognegårdsfaciliteter i nordfløjen og klokketårn mod vest, alt samlet omkring en indre ”klostergård”, åben mod øst.

Kirken har to hovedindgange, dels en indgang til forhallen mellem de to fløje, dels en ”processionsindgang”, direkte til våbenhuset i kirkerumsfløjen.

Alle tagflader falder ind mod den indre gård, som derved bliver anlæggets naturlige midte. Udadtil rejser bygningskroppen sig direkte fra skovbunden med murflader af rødgule tegl, ilagt bånd af hvidglaserede teglblokke, hvis farve er afstemt efter birketræernes bark.

I kirkerummet tegner nogle pudsede bånd i de ellers filtsede og kalkede vægflader et fint stribemønster, som fremhæver navnlig alterpartiets knækkede murforløb.

Kirkebænke, prædikestol og orgel er også tegnet af Fogh & Følner, mens mønstermurværket omkring dørene til kirkerummet er udført i samarbejde med keramikeren Helle Vibeke Steffensen. Alter, kors og døbefont er designet og udført af sølvsmed Bent Exner.

(Fotos: Ole Akhøj)


Bygherre: Egedal Kirkes Menighedsråd
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S, Birch og Kroboe A/S
Tildelt Entreprenørforeningens Murværkspris 1990
Præmieret af Karlebo Kommune 2003

Byggesum: kr. 24 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning