Firmaet

​Fogh & Følner Arkitekter A/S ejes af arkitekt MAA Stig Andersen, der har været tilknyttet firmaet siden 1991 og blev optaget i ejerkredsen i 2004.

Fogh & Følner Arkitekter A/S er opkaldt efter arkitekterne Johan Fogh og Per Følner, der indledte samarbejde om arkitektkonkurrencer i 1969 og etablerede selvstændig virksomhed i 1976.

Per Følner udtrådte som indehaver i 2006 og Johan Fogh udtrådte som indehaver i 2012. Begge er stadig tilknyttet firmaet.

Fogh & Følner har gennem årene beskæftiget sig med både nybyggeri og restaurering/ ombygning, fortrinsvis til kulturelle formål: Kirker, kulturhuse, museer, biblioteker mv.

Firmaets virke spænder over alle arkitektfagets skalaer og faser, og firmaet optræder typisk som totalrådgiver med ansvar for både arkitekt- og ingeniørdiscipliner, byggeledelse, mv.

Fogh & Følner er med Stig Andersen som befuldmægtiget udpeget af Bygningsstyrelsen som kongelig bygningsinspektør for inspektorat 4, der omfatter tilsyn med 420.000 m² fredede statsejede bygninger i København, herunder Centraladministrationens bygninger på Slotsholmen.

Derudover indebærer hvervet konsultativ rådgivning af Københavns, Helsingør og Lolland-Falsters Stifter vedr. byggearbejder på knapt 400 kirker.

Firmaet beskæftiger 15-20 medarbejdere, fortrinsvis arkitekter.​

KOTAKT OS

Skal vi udarbejde et tilbud på dit næste projekt?

Ønsker du yderligere oplysninger om en specifik arbejdsopgave, eller har du andre spørgsmål til Fogh & Følner Arkitekter A/S, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Du kan hurtigt og nemt udfylde vores kontaktformular, hvori du beskriver, hvad du ønsker at vide mere om.