​Frederiksberg Slots hovedfløj blev opført 1699-1703 og udvidet 1708-1709 som landsted for Frederik IV.

I beletagen (1. sal) blev de kongelige gemakker indrettet i overdådig barok med marmorerede paneler, dekorerede stuklofter og pragtfulde plafondmalerier.

I de følgende 150 år blev disse interiører imidlertid ombygget flere gange, og i 1868 ophørte den kongelige brug, og slottet overgik til Hærens Officersskole, som i 1930’erne gennemførte en hårdhændet gendigtning af de oprindelige barokinteriører.

I 2013 iværksatte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) en restaurering af de nu noget nedslidte lokaler.

En del af disse, bl.a. hele 1. salens vestlige gemakker, blev restaureret af Fogh & Følner efter grundige forudgående kildestudier og farveundersøgelser, så de nu fremtræder i god stand og i barokke farver og former.

I forbindelse med udskiftning af visse af gulvene blev der konstateret svamp i det underliggende bjælkelag. Der gennemførtes her en overordentlig kompliceret udskiftning af de medtagne remme og bjælkeender uden, at de underliggende stuklofter i bl.a. slotskirken led skade.

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Entreprisesum ved licitation: 3,5 mio. kr. ekskl. moms / areal ca. 200 m2
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning