Skip to main content

Frederiksborg Slot

14. oktober 2020

Gennem en rammeaftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen har Fogh & Følner fra 2005 udført en lang række restaureringsarbejder på bygninger og anlæg i forbindelse med det prægtige renæssanceslot i Hillerød, Frederiksborg Slot.

Først restaurering af S-broen mellem forreste og mellemste slotsholm, hvis buer var medtaget af frostsprængninger. Opgaven medførte en omfattende nedtagning og genopmuring af granitkvadre efter omhyggelig nummerering, etablering af membran, dræn mv.

Dernæst facaderenovering og tagudskiftning af Vognporten og Fadeburslængen efter grundige kildestudier og bygningsarkæologiske undersøgelser.

Endvidere hovedistandsættelse af Rendelæggerhuset ved Barokhaven gennem tilbageføring til en tidligere tilstand efter spor i bindingsværk mv.

Derudover store istandsættelsesarbejder på Tværstalden, Husarstalden og Sprøjtehuset, ligeledes baseret på omhyggelige forarbejder.

Dernæst restaurering og fornyelsesarbjeder på Slotsbroen, der fører til Slotsholmen. Arbejdet indebærer bl.a. restaurering af sandstensfacaderne.

Senest udføres istandsættelse af tag og facader på Kancellihuset, ligeledes baseret på omhyggelige forarbejder. Forud for restaureringsarbejder udførte Fogh & Følner for Frederiksborgmuseet (Carlsbergfondet) i 1994 en indretning af hovedslottets 3. sal til portrætudstilling samt etablering af handicapelevator og toiletter.


Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ingeniør: Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S
Udført: 2017 – 2018
Byggesum: ca. kr. 7 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning.​