Adressen Frederiksholms Kanal 28 dækker over fire fredede 1700 tals – bygninger: Materialgården og Smedjen, opført 1771 af hofbygmester G.D.Anthon og Foderknægtens Hus og den bagvedliggende bindingsværksbygning (nu Kirkelig Kunst), opført 1720 af hofbygmester J.C. Ernst.

Den største af bygningerne, Materialgården, var oprindelig oplagringsplads for byggematerialer til kongelige byggerier, men blev siden stillet til rådighed som bolig og atelier for udvalgte danske billedhuggere.

I dag indeholder den boliger og atelierer for Kunstakademiets Billedhuggerskole.

Bygningerne var før istandsættelsen i 2003-4 alle i meget dårlig stand og Fogh & Følners opgave bestod i en gennemgribende tag- og facadeistandsættelse. Arbejderne indebar komplicerede udskiftninger af bjælke- og spærender uden skade på bagvedliggende fredede interiører samt omfattende udskiftning af bindingsværkstømmer.

Desuden nye tegltage med fast undertag og udvikling af nye støbejerns – og ateliervinduer.

(Fotos: Ole Akhøj)

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Ingeniør: Eduard Troelsgård, Ingeniørfirma A/S, Hans Grønlund Aps
Byggesum: kr. 22 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning