Skip to main content

Gladsaxe Præstegård

14. oktober 2020

Restaurering af Gladsaxe Præstegård og gennemgribende ombygning af præstebolig samt præstekontorer til nutidigt brug (i alt 420 m²) efter 1. præmie i arkitektkonkurrence.

Præstegården har ”høj bevaringsværdi” og bygningen fremstår i sit eksteriør som en gedigen muret bygning, smukt beliggende på sin vandrette sorte sokkel i det skrånende terræn. Bygningen er velproportioneret og rig på detaljer med middelalderinspirerede kamtakkede gavle og frontoner og med små opsprossede vinduesfag.

Projektets hovedidé er, at opholdsrummene i stueetagen lægges på langs af – og ud mod – facaderne, mens birum med trapper, toiletter, opbevaring etc. lægges ind i husets midte. Ved at fjerne samtlige indvendige vægge på nær skorstenene og erstatte hovedskillerummet med nye bærende langsgående murede kerner reduceres rumdybderne, og dagslyset forstærkes. Med færre tværgående skillevægge forøges antallet af vinduesfag i de enkelte rum, hvilket giver en oplevelsesmæssig sammenhæng mellem de indvendige og de udvendige facader.

I samklang med det middelalderinspirerede ydre udformes de 3 indgange fra nordsiden som dybe murede vindfang, som har tyngde og karakter. Hovedtrappen, som er nedrevet i forbindelse med facadefunderingen, genopføres således, at øverste repos får samme kote som det indvendige gulv. Hermed undgås de eksisterende indeliggende niveauspring, og vindfanget bliver mere funktionelt. Endvidere bliver den udvendige trappe større og mere udtryksfuld, hvilket på smuk vis vil fremhæve bygningens hovedindgang i det samlede facadebillede. De 2 tidligere nedtagne skorstenspiber opmures på ny. Som dagslysindtag for de indeliggende trapperum introduceres små lyrehulsagtige rytterlys, som placeres i forlængelse af skorstene. Rytterlysene placeres bindigt med tagfladen. Der etableres niveaufri adgang til administrationsdelen fra husets haveside via en flad rampe.

I stueplan indrettes køkken/alrum mod ankomstområdet (nord), mens dagligstuen lægges mod den mere ugenerte have (syd). I gavlen placeres 2 værelser med forrum og badeværelse. Bryggers og depotrum placeres i kernen med adgang fra køkkenområdet, mens gæstetoilettet er placeret ved garderoben. En ny trappe med ovenlys fører op til tagrummet (1. sal), som indrettes med 2 værelser i gavlen samt med et badeværelse. For at imødekomme behovet for separate indgange til henholdsvis boligen og præstekontoret placeres præstekontoret med adgang for de besøgende via et forrum ved siden af administrationsdelen. Det vil således være muligt for de besøgende til præstekontoret at benytte administrationsdelens handicapvenlige garderobe- og toiletforhold. Det vil endvidere være muligt for besøgende kørestolsbrugere at anvende administrationsdelens niveaufri indgang.

Administrationsdelen opdeles i tre typer rum:

1. Ankomstrum/ forrum
2. Mindre kontorer
3. Storrumskontor/møderum

Den langsgående kerne indeholder garderobe, handicapvenligt toilet, rengøringsrum og trappe til tagrum.

(Fotos: Ole Akhøj)


Bygherre: Gladsaxe Sogns Menighedsråd
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S
Udført: 2010
Byggesum: kr. 10 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning