Skip to main content

Harsdorffs Hus

14. oktober 2020

Harsdorffs Hus på Kongens Nytorv i København har spillet en stor rolle i den danske arkitekturhistorie, idet det, på initiativ af hofbygmester C.F. Harsdorff og med kongens støtte, blev opført som mønsterbyggeri for opførelsen af borgerhuse i datidens København.

Bygningen bestod da af to individuelle beboelsesejendomme, bygget sammen i en raffineret facadekomposition.

Bygningen blev siden udsat for talrige ombygninger og var i en periode del af arkitektskolen i København, indtil den i 1997 ønskedes ombygget til at rumme kontorer mv. for nogle kulturministerielle råd og nævn.

Fogh & Følners hovedistandsættelse fra 1997 – 99 blev disponeret således, at alle ”moderne” tilføjelser, elevator, tekøkkener, toiletter, printerrum mv. blev samlet i en lille velafgrænset ombygningszone i sidehuset.

Nyindretninger og tilføjelser blev bevidst holdt i et stilfærdigt og tidløst formsprog, mens farvesætningen af interiørerne blev udført under inspiration af datidens farvevalg, perlegråt træværk og matte vægfarver i ”solbleget” gul, grå, blå og grøn, bl.a. baseret på omfattende farvearkæologiske undersøgelser.


Bygherre: Kulturministeriet
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S
Byggesum: kr. 18 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning