Kgl. Bygningsinspektorat

Fogh & Følner har siden 1996 – 2012 og 2016 – varetaget hvervet som kongelig bygningsinspektør, først med Johan Fogh som befuldmægtiget og siden 1. januar 2008 med Stig Andersen som befuldmægtiget.

Hvervet indebærer teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver, samt bygningssyn, på et stort antal af statens fredede og bevaringsværdige bygninger (Delaftale 4 med >400.000 m²), samt konsultativ rådgivning af Københavns, Lolland-Falsters og Helsingørs Stiftøvrighed vedrørende 392 kirker. Som kirkekonsulent bistår Fogh & Følner med en arkitektonisk og æstetisk vurdering af de forelagte forslag samt en bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets institutioner, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Kirkeministeriet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet, Folketinget og Statsministeriet
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Gladsaxe – Herlev Provsti

Fogh og Følner har endvidere siden 2017 varetaget en rammeaftale som bygningskyndig rådgiver for menighedsråd i Gladsaxe-Herlev Provsti (Bagsværd, Gladsaxe, Harald, Mørkhøj, Stengård, Søborggård, Søborgmagle, Buddinge, Præstebro mv.).

Fogh & Følner bistår menighedsrådene ved bygningssyn af præstegårde, kirker, sognegårde og andre bygninger, samt med rådgivning ifm. vedligeholdelsesarbejder og anskaffelsessager. F.eks. rådgivning vedr. udskiftning af ovenlys i Bagsværd Kirke, nyt skur ved Stengård Kirke samt PCB-renovering og istandsættelse af toiletter i Præstebro Kirke mv.

Bygherre: Bagsværd Sogns Menighedsråd
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning