Skip to main content

Kgl. Bygningsinspektorat mv.

5. november 2020

Fogh & Følner har siden 1996 – 2012 og 2016 – varetaget hvervet som kongelig bygningsinspektør, først med Johan Fogh som befuldmægtiget og siden 1. januar 2008 med Stig Andersen som befuldmægtiget.
Hvervet indebærer teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver, samt bygningssyn, på et stort antal af statens fredede og bevaringsværdige bygninger (Delaftale 1 med >400.000 m²), samt konsultativ rådgivning af Københavns, Lolland-Falsters og Helsingørs Stiftsøvrighed vedrørende 392 kirker. Som kirkekonsulent bistår Fogh & Følner med en arkitektonisk og æstetisk vurdering af de forelagte forslag samt en bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets institutioner, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Kirkeministeriet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet, Folketinget og Statsministeriet
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning