​Fogh & Følner har forestået omfattende restaurerings- og fornyelsesarbejder i den fredede Københavns Politigård (ca. 36.000 m2), opført 1924 med Hack Kampmann og Aage Rafn som arkitekter.

Opgaven bestod her af en omfattende istandsættelse af indvendige overflader, samt en energi- og komfortmæssig opdatering med det sigte at nedbringe bygningens energiforbrug væsentligt, uden at gå på kompromis med de bærende bevaringsværdier.

Bygningen er født med et sindrigt naturligt ventilationssystem, der dog gennem tiden er blevet ødelagt ved kabelføringer i ventilationsskaktene. Dette naturlige ventilationssystem optimeres nu således, at luft igen uhindret kan kanalisereres op igennem huset. Derudover er der udført en lang række mindre tiltag til forbedring af indeklimaet, som tilsammen har stor virkning.

Fogh & Følner har desuden forestået implementering af skærpede sikkerheds- og terrorforanstaltninger samt etablering af øget tilgængelighed. Der er etableret niveaufri adgang til Politigården, så personer med nedsat bevægelsesevne ikke henvises til en sideindgang. Der er fundet en løsning, hvor løfteplatforme er blevet indbygget i stenmassivet og beklædt med samme natursten som omgivelserne, så indgrebene syner mindst muligt.

I opgaven indgik også en restaurering af Politigårdens oprindelige og meget fornemt udstyrede toiletrum. En meget teknisk kompliceret opgave, hvor der blev indbygget moderne sanitetskomfort, uden at antaste de fornemme rum og de originale armaturer.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Udføres: 2014 – 2017 (4 etaper)
Byggesum: ca. kr. 160 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning