Lakajgårdsanlægget neden for Frederiksberg Slot er opført i år 1708 – 1709 efter tegning af arkitekt J.C. Ernst.

Den lange Kongestald har oprindeligt været hestestald i bygningens fulde længde med plads til i alt 64 rideheste. I dag er ca. 1/3 af Kongestalden bevaret.
Restaurering af Kongestalden har omfattet en gennemgribende udbedring af rådskader i facadernes bindingsværk samt tilbageføring af staldens oprindelige udseende. Dendrokronologiske undersøgelser viste, at den tidligere skjulte loft- og facadebeklædning kan dateres til Kongestaldens opførelse. Kongestalden fremstår efter restaureringen, i størst muligt omfang, med samme udtryk som ved opførelsestidspunktet.

Restaurering af Kongestalden omfattede:

  • ​Gennemgribende udbedring af rådskader i facadernes bindingsværk.
  • ​Istandsættelse af tømmerkonstruktion i etagedæk over stalden.
  • ​Istandsættelse af døre og vinduer.
  • ​Istandsættelse af træværk i spiltovsvægge.
  • ​Fremdragelse og istandsættelse af oprindelige væg- og loftbeklædninger.
  • ​Nye indvendige facaderiste og drikketrug.
  • ​Restaurering af marmoreret trægesims.

(Fotos: Roberto Fortuna)

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ingeniør: Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S
Udført: 2017 – 2018
Byggesum: ca. kr. 7 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning.​