Skip to main content

Kulturhuset Islands Brygge

14. oktober 2020

Da medborgerhuset Gimle i en tidligere kasernebygning på Ny Tøjhusgrunden i København måtte vige for byudviklingen, blev det besluttet at opføre et erstatningsbyggeri. Det blev tildelt en fornem placering i Havneparken foran Islands Brygge og fik snart navn af kulturhus.

Fogh & Følners bygning fra 2002 er udformet som et langstrakt træbeklædt bygningsanlæg, beliggende langs kajen, men forsynet med to tværgående passager for at sikre kontakten mellem by og havnefront.

Bygningens midterste del er overdækket med en stor svævende tagflade, der som et tribunetag åbner sig mod havneløbet og tillader sol og udsigt hele vejen rundt. Herunder findes en vestvendt café samt mødelokaler og administration.

I nordenden findes selskabslokaler, mens sydenden rummer en stor multisal med scene. Værksteder, toiletter mv. findes i kælderniveau.

Arkitekturen afspejler de ydmyge halvtage og tjærede skure, der tidligere møblerede havnefronten i markant kontrast til de grundmurede bygninger i det bagvedliggende Islands Brygge-kvarter.

(Fotos: Ole Akhøj)


Bygherre: Københavns Ungdomscenter
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Udført: 2002
Byggesum: kr. 19 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning