​Fra den 22. juli 1916 var Mosede Fort bemandet med kystartillerister, og i årene 1916-18 fungerede fortet både som kystbatteri, og som en del af Tunestillingen – den fremskudte skyttegravlinje, der skulle beskytte København. Fortet var fuldt bemandet frem til 1922. Under 2. Verdenskrig blev fortet atter bemandet af først danske og siden tyske soldater, og siden har fortet dannet ramme for vidt forskellige funktioner.

Fogh & Følners opgave var en restaurering af den fredede men nedbrudte kasemat ifm. indretning til udstillingsformål vedr. Danmarks historie under 1. Verdenskrig. Herunder restaurering af overflader og udførelse af nye installationer, så kasematten nu overholder museale krav til indendørsklima, teknik og sikkerhed.

Arbejdet med afklaring af krav og ønsker til bevaring og retablering af overflader og bygningsdele blev udført i tæt samarbejde med Greve Kommune, Greve Museum og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet bygger på det oprindelige detaljerede tegningsmateriale fra fortets opførelse, som har muliggjort en dokumenteret tilbageførelse af fortet til dets oprindelige stand og udseende.

Bygherre: Greve Kommune
Udført: 2013-2014
Byggesum: ca. kr. 6 mio. ekskl. moms