​Den åbne søndre arkade med krydshvælv mod Nordre Toldbod er opført i 1856 som en del af et større anlæg omkring Toldboden med C.F. Hetsch som arkitekt. Bygningens ”bageste del” er nedrevet og ombygget af flere omgange og den nuværende bygning er opført i 1980 med Ole Hagen som arkitekt.

Bygningen danner sammen med en tilsvarende arkadebygning mod nord en markant passage fra byen til havneområdet. Passagen flankeres af to portpiller med knejsende løver, den såkaldte Løveport.

Den søndre arkadebygning ejes af A.P. Møller Mærsk og blev indtil ombygningen benyttet til et mindre internt museum samt til maskinmesterbolig. Bygherre ønskede at opdatere og udvide museumsoplevelsen og samtidig skabe en ”VIP” mødeafdeling i tæt tilknytning til museet, hvilket krævede en gennemgribende ombygning. Desuden blev de ældre murede og pudsede facader med brændte fuger restaureret.

Den bærende idé til projektet udsprang af ønsket om at genåbne de tilmurede vinduespartier mod arkaden således, at symmetrien med den nordlige arkadebygning kunne genetableres. Det eksisterende indskudte dæk blev fjernet og erstattet af et nyt betondæk, der friholdt den nordlige facade, så der blev skabt et dobbelthøjt rum langs arkadens indervæg, hvor de oprindelige indvendige vinduesnicher blev reetableret.

Stilmæssigt er der skabt en større sammenhæng mellem husets indre og det massive ydre udtryk, ved at lade de nye indvendige vægge opføre i kraftige mure med dybe nicher, og med en trappe der er “hulet” ind i konstruktionen.

Museumsdelen er opdelt så den består af tre forskellige rumtyper: Højt og bredt, lavt og bredt samt højt og smalt. På 1. salen er etableret eksklusivt møderum med alle moderne faciliteter og med direkte udsyn til udstillingen.

Bygherre: A. P. Møller-Mærsk A/S
Udført: 2014 – 2017
Byggesum: ca. kr. 19 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning