​Nyboder blev opført fra 1631, ud fra en samlet plan iværksat af kongen Chr. IV, og tjente som boliger for ’flådens faste stok’. Kvarteret rummer i sin helhed såvel arkitektoniske som kulturhistoriske værdier og er endvidere enestående idet længerne er opført til et specifikt formål og stadig har samme funktion og ejer.

Nyboder, der er en elsket og vigtig del af den danske arkitekturarv blev fredet i 1918. De små huse fremstår forholdsvis uændrede og autentiske, hvilket samtidig giver udfordringer i forhold til nutidige krav til en moderne bolig. De mange boliger er beskedne i størrelse. De er indvendigt vedligeholdt til et vist niveau qua den løbende udlejning med til- og fraflytninger, men stokkene har generelt problemer med opstigende grundfugt og ringe varmeisolering, hvilket medfører en række problemer med fugt og kulde og dårligt indeklima.

Nærværende projekt omfatter fire stokke i Suensonsgade, Haregade og Tigergade.

Ved restaureringen gennemføres en gennemgribende miljøsanering og istandsættelse af boligerne. Stokkene bringes op til en nutidig standard, samtidig med at de væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares. Der er foretaget grundige opmålinger og registrering, samt bygningshistoriske undersøgelser og arkivstudier. Den indsamlede viden har dannet grundlag for overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de enkelte huse.

Forud for de gennemgribende istandsættelsesarbejder gennemføres der et omfattende miljøsanering- og fugtsikringsprojekt for fundamenter, sokler og gulve samt energioptimering med nye isolerede terrændæk, isolerede brystninger under vinduer, energiglas i forsatsrammer samt isolering af tagkonstruktionen.

I alle boliger opføres nye vådrum med toilet og bad samt nyt køkken. Der etableres desuden bryggersfunktion i stueetagen i alle huse.

Gårdrum vil blive sammenlagt til ét sammenhængende gårdrum. For at fastholde gårdenes særlige poesi vil karakteristiske elementer, bl.a. stakitter, indgå ligesom den taktfaste rytme af skure (gl. retirader) fastholdes. Gårdrummene begrønnes med flader af græs, blomstrende buske og hegn samt mindre træer.

Projektet er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ingeniør: Strunge Jensen Rådg. Ing. A/S (VVS), Jørgen Nielsen Rådg. Ing. A/S (kons.), Holscher Landskab, (landskab)
Udført: 2015 – (2023)
Byggesum: ca. kr. 355 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning, projektopfølgning og byggeledelse​