Skip to main content

Nyboder – restaurering og modernisering af de gule stokke – etape 2

12. oktober 2020

Nyboder blev opført fra 1631, ud fra en samlet plan iværksat af kong Chr. IV, og tjente som boliger for ’flådens faste stok’. Kvarteret rummer i sin helhed såvel arkitektoniske som kulturhistoriske værdier, og er endvidere enestående, idet længerne er opført til et specifikt formål, og stadig har den samme funktion og ejer.

Nyboder, der er en elsket og vigtig del af den danske arkitekturarv, blev fredet i 1918. De små huse fremstår i dag forholdsvis uændrede og autentiske, hvilket samtidig giver udfordringer i forhold til nutidige krav til en moderne bolig. De mange boliger er beskedne i størrelse. De er indvendigt vedligeholdt til et vist niveau qua den løbende udlejning med til- og fraflytninger, men bygningerne i Nyboder har siden de blev opført generelt oplevet problemer med opstigende grundfugt og ringe varmeisolering, og dermed en række problemer med fugt, kulde og dårligt indeklima.

Nærværende projekt har omfattet fire stokke i Suensonsgade, Haregade og Tigergade, hvor ovenstående problematikker er håndteret.  

Ved restaureringen er en gennemgribende miljøsanering, fugtsikring og istandsættelse af boligerne gennemført. Der er indledningsvis foretaget grundige opmålinger og registrering, samt bygningshistoriske undersøgelser og arkivstudier. Den indsamlede viden har omhyggeligt afdækket de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de enkelte huse, og dermed dannet grundlag for, hvordan det færdige projekt er udformet. Stokkene er derfor bragt op til en nutidig standard samtidig med, at de væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er bevaret.

Husene har ydermere gennemgået en energioptimering med respekt for de historiske og fredningsmæssige forhold, hvilket omfatter nye isolerede terrændæk, isolerede brystninger under vinduer, energiglas i forsatsrammer samt isolering af tagkonstruktionen.

I alle boliger er der etableret nye vådrum med toilet og bad samt nyt køkken. Der etableres desuden bryggersfunktion i stueetagen i alle huse.

Gårdrummene i det nye projekt er omdannet til ét sammenhængende område. For at fastholde gårdenes særlige poesi, indgår tidligere karakteristiske elementer, som f.eks. stakitter og den taktfaste række af retirader, også i det nye projekt – blot er retiraderne nu omdannet til affaldsskure. Gårdrummene er begrønnet med flader af græs, blomstrende buske og hegn samt mindre træer.

Projektet er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden.


Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ingeniør: Strunge Jensen Rådg. Ing. A/S (VVS), Jørgen Nielsen Rådg. Ing. A/S (kons.), Holscher Landskab, (landskab)
Udført: 2015 – 2023
Byggesum: ca. kr. 530 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning, projektopfølgning og byggeledelse​