Den 250 m lange byggeplads mellem Nyboders gule stokke midt i København er et imponerende syn.

Fogh & Følner er totalrådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på projektet med den omfattende restaurering og modernisering af de fire fredede gule stokke i Suensonsgade, Haregade og Tigergade. Projektet er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Siden projektets start i 2015 er der udført grundige forundersøgelser, opmålinger og arkivstudier. Den indsamlede viden har dannet overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de enkelte huse, og grundlag for projektering af den gennemgribende istandsættelse, som nu er under udførelse.

I sommeren 2018 fandt arkæologer fra Københavns Museum adskillige interessante fund i udgravninger mellem stokkene, som vidner om områdets mange historiske lag og fortællinger.

Byggepladsen tilpasses løbende projektets faser. Senest er der rejst totaloverdækninger, så arbejdet med tagistandsættelsen nu kan udføres.