​Østerhåb Kirke er beliggende på et lokalt højdedrag i et større parcelhusområde, udbygget i de seneste årtier.

Kirkebygningen er fritliggende og rummer alene kirkerum med de hertil knyttede funktioner, våbenhus, sakristi, korrum mv. Den er imidlertid del af en større helhed, hvor der i en samlet plan er forberedt for en kommende sognegråd, kapel og kirkegård.

Menighedsrådet ønskede en processionskirke med koret orienteret mod øst og dermed indgangen mod vest, dvs. modsat den naturlige afgang til grunden. Det førte til forslaget om etablering af en større kirkeplads med tyngdepunkt på kirkens vestside, hvor et stort glastag markerer hovedindgangen.

Kirkepladsen er samtidig tænkt som et samlingspunkt i lokalområdet og er forsynet med en stor siddetrappe mod udsigten i vest.

Kirkebygningen er fuldmuret, har hvidfiltsede facader og tag af zink og slægter med sine omgivende ringmur den traditionelle jyske landsbykirke på.
Interiøret er præget af reflekteret dagslys fra både sidelys og ovenlys og en stram materialeholdning, hvor hvidspudsede mure, glatstøbt beton og asketræ er de dominerende matrialer.

(Fotos: Ole Akhøj)

Bygherre: Torsted Menighedsråd
Udført: 2010 – 2011
Byggesum: kr 25,0 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning