Skip to main content

Ovengaden Oven vandet 54

5. oktober 2020

Fogh & Følner er i gang med en spændende større facade- og tagrestaurering på Christianshavn af den fredede ejendom Overgaden Oven Vandet 54.
Huset blev oprindeligt opført i en enkelt etage i 1745, men blev 100 år senere ombygget og forhøjet, og fik dermed sin nuværende udformning.
Ejendommen fremstod før restaureringen nedslidt udadtil, og gadefacaden var i midten af 1990’erne blevet malet med rød plastikmaling, mens vinduerne var malet hvide og kvistene mørkegrønne.

Med afsæt i en farvearkæologisk undersøgelse foretaget af Nationalmuseet, tilbageføres gadefacaden nu til sit oprindelige udseende fra 1846 med lysegrå kalket overfacade og en lidt mørkere grå underfacade. Underfacadens træporte og vinduer bibeholder deres nuværende mørke københavnergrønne farve, mens husets øvrige vinduer og kviste males med mørkebrun linoliemaling.

Den grå facadefarve er typisk senklassicistisk, hvorimod de mørkebrune vinduer har været nyeste mode inden for den, på daværende tidspunkt, spirende stilart historicismen.

Fotos viser de tidligere røde facader samt en visualisering af den nye farvesætning.
Projektet omfatter også restaurering af tagværk samt restaurering af gårdfacade og baghus og forventes afsluttet primo marts 2021.

Bygherre: Ejerforeningen Overgaden Oven Vandet 54
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning