Skip to main content

Restaurering af nyboder

26. juli 2021

Nyboderprojektet skrider etapevis fremad, og i den østligste ende af byggepladsen er man for de udvendige arbejders vedkommende nået til de afsluttende stadier: Facader kalkes, og udvendigt træværk malerbehandles. Til efteråret etableres gårdrummet med belægninger og beplantning, og kort tid efter vil de første beboere kunne flytte ind i denne del af byggeriet.

Indvendigt har man også nået en vigtig milepæl, idet snedkerarbejderne med genopbygningen af gulve, døre og paneler, køkkener osv. er startet op i foråret 2021. Alle trædele, bortset fra gulvbjælker og spær, har været pillet ud af husene, og de bevaringsværdige dele er blevet afrenset og opbevaret under kontrollerede forhold inden genmontagen, som altså er nu.

I mellemtiden har alle pudsede flader været borthugget, og helt ny puds er påført. Terrændækket har også været gravet op, og et nyt dæk med isolering og fugtsikring er støbt. Begge dele er meget tidskrævende processer, som det er rart efterhånden at kunne se færdiggjorte.

Med andre ord begynder denne del af Nyboder så småt at ligne sig selv igen, men nu i en omhyggeligt restaureret udgave. Inden for få år vil også livet i og omkring husene atter tage form, og fuldende billedet af et historisk sted med en markant identitet, hvor beboerne trives og er glade for at bo.

(Fotos: Jens Frederiksen)

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning og projektopfølgning