Rudegaard Idrætsanlæg ligger i den nordlige ende af Holte. Anlægget har en størrelse på 4,8 ha og i midten ligger en ca. 3200 m² stor sø omkranset af høje træer. Idrætsanlæggets eksisterende bygninger skærmer mod støj og høje hastigheder fra Kongevejen, så rummet omkring søen opleves fredfyldt og naturskønt; et åndehul der danner ramme for idræt og samvær.

Projektet omfatter tilbageføring og istandsættelse af idrætsanlæggets hovedbygning samt opførelse af et nyt klubhus. Med det nye klubhus og en forhåbentlig fremtidig landskabelig bearbejdning af udearealerne er målet at der skabes et nyt socialt centrum på Rudegaard Idrætsanlæg.

Den nye bygning danner ryg mod en eksisterende parkeringsplads og Kongevejen mod syd og skaber i samspil med hovedbygningen et beskyttet rum mod søen, hvor et overdækket trædæk langs bygningens facade inviterer til ophold.

Klubhuset er grundlæggende delt op i to dele. En service-kerne i bygningens vestlige del indeholder indgang, vindfang, garderobe, toilet, depot, tekniske installationer og køkken. Mod øst ligger ét stort sammenhængende rum. Foruden et hjørnevindue og et højtsiddende vinduesbånd er huset lukket mod syd. Mod nord frigiver vinduer fra gulv til loft udsyn over søen og til anlæggets øvrige bygninger.

Gulvet er et lyst slebet betongulv og er samtidig husets terrændæk. Oven på det støbte gulv står I-profil stålrammer synlig i rummet. Stålrammerne er den primære bærende konstruktion. De spænder fra ydervæg til ydervæg og muliggør konstruktivt ét stort sammenhængende rum – en hal. Vægge og loft er konstrueret af præfabrikerede træelementer, som samtidig afstiver stålkonstruktionen. Alle indvendige vægge er beklædt med krydsfinér.

Bygningens udvendige udtryk tager afsæt i de eksisterende bygninger på idrætsanlægget og fremstår med en tjæret lodret træbeklædning samt med et tag i gråt bølgeeternit.

(Fotos: Hampus Berndtson)

Bygherre: Rudersdal Kommune
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S
Udført: 2018 – 2019
Byggesum: ca. kr. 9 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning