Tornbjerg Kirke blev opført i 1994 i et større villakvarter sydøst for Odense som nabo til Tornbjerg Gymnasium.

Bygningen indeholder udover kirkerum med tilhørende funktioner også sognegårdsfaciliteter og kapel.

I det ydre fremtræder bygningen som en langstrakt komposition af beslægtede volumener med krumme zinkklædte tagflader, der i et opadstigende forløb kulminerer i kirkerummets dobbeltbølgede tag.

Bygningen er fuldmuret og hvidfiltset og har synlig murstensstruktur både i eksteriøret og i dele af interiøret.

I kirkerummet optræder flere varianter af reflekteret dagslys og højtsiddende vinduer er bevidst placeret, så solstriber i højmessetiden beriger kirkerummet.

Alt inventar i kirkerummet, herunder bænke, prædikestol, alter, døbefont og kirkesølv er specialtegnet af Fogh & Følner. Altervægsudsmykningen er udført af billedkunstneren Tróndur Patursson.

I 2005 blev en større urnekirkegård anlagt, udført i samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

(Fotos: Ole Akhøj)

Bygherre: Tornbjerg Kirkes Menighedsråd
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S, Mogens Balslev A/S
Udført: 1994
Byggesum: kr. 18 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning