Vor Frelsers Kirke regnes for et af barokkens danske hovedværker.

Det opførtes 1682 – 96 med generalbygmester Lambert van Haven som arkitekt og fik i 1749 -52 det berømte snoede spir påsat af hofbygmester Lauritz Thurah.

Kirken blev oprindelig opført med gulvene funderet på opfyld, hvilket har medført mange sætninger og udskiftninger gennem årene.

Der blev derfor i 1990’erne truffet beslutning om en gennemgribende fornyelse af hele gulvkonstruktionen samt diverse ændringer i interiøret.

Fogh & Følners arbejde indebar bortgravning af en stor mængde jord, som blev soldet for arkæologiske fund, ny pælefunderet gulvkonstruktion, nye forsatsvinduer og renovering af de kæmpestore blyindfattede ruder. Desuden nyt varmeanlæg, højtaleranlæg, nykalkning af vægge og hvælv samt restaurering af stolestader og andet inventar.

Endvidere ny handicapadgang og særskilt adgang til tårnet.

Under arbejdet med opgaven dukkede et ”hemmeligt rum” op i tårnpartiet, som viste sig at indeholde to kister, tilhørende Fredrik IV’s hemmelige elskerinde Helene von Vieregg, som døde i barselsseng sammen med sin lille kongesøn. De er nu gravsat under kirkegulvet.

(Fotos: Ole Akhøj)

Bygherre: Menighedsrådet v. Vor Frelsers Kirke
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S, Hans Grønlund Aps
Byggesum: kr. 55 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning​