Fogh & Følner har vundet udbud om totalrådgivning vedr. restaurering af Lakajgårdsanlægget og opførelse af en ny bygning ved Frederiksberg Slot for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det smukke trefløjede anlæg, som benyttes af Hærens Officersskole, er beliggende øst for Frederiksberg Slot og opført i starten af 1700-tallet. Det gennemgribende restaureringsprojekt omfatter i hovedtræk facadeistandsættelse, nyt terrændæk og gulv, udbedring af råd- og svampeskader i inder- og ydervægges bindingsværk og tagkonstruktioner, nyt tag samt indvendig istandsættelse. Ud over restaureringen omfatter opgaven opførelse af en nybygning på ca. 500 m² med bade- og omklædningsfaciliteter samt udarbejdelse af landskabsprojekt for udenomsarealerne.

Underrådgivere er Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner), Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma (VVS og ventilation) og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma (el).

Vi ser frem til det spændende arbejde, der ligger forude.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning